เว็บสล็อตออนไลน์ ข่าวไหนหนัง เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว แบ่งเค็ก แสนล้าน

เว็บสล็อตออนไลน์ ข่าวไหนหนัง เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว แบ่งเค็ก แสนล้าน

วันที่ 27 กันยายน 2561 นายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ เว็บสล็อตออนไลน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเมือง จังหวัดกระบี่  เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง ของบ้านไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.หวัดกระบี่ โดยมีนายสุชา วันศุกร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายสุชา วันศุกร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านไหนหนัง เปิดเผยว่า หมู่บ้านไหนหนัง ได้รับการคัดเลือก เพื่อดำเนินโครงการ  OTOP เพื่อการท่องเที่ยว oTop วิลเลจ 8 เส้นทาง จาก 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ให้เกิดรายได้กับชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศ  ให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว

โดยมีความโดดเด่นบนอัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน OTOP  

เพื่อการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถนำมาต่อยอดการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม บ้านไหนหนังมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เด่นได้แก่ น้ำผึ้งจากผึ้งโพรง สบู่น้ำผึ้ง แชมพูน้ำผึ้ง

ซึ่งต่อยอดมากการเลี้ยงผึ้งโพรงน้ำพริกปลากรอบ ขนมกะหรี่ปั๊บ กะปิ ข้าวสารปลอดสารพิษ ปลาส้ม สเปรย์ตะไคร้หอม  โรตีกรอบ กลุ่มองค์กรภายในหมู่บ้านที่สำคัญได้แก่เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชนบ้านไหนหนัง  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านไหนหนัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนบ้านไหนหนัง กลุ่มไร่นาสวนผสม กลุ่มเย็บปักถักร้อย กองทุนหมู่บ้านไหนหนัง ธนาคารขยะธนาคารต้นไม้ ธนาคารปูม้า

สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวของบ้านไหนหนัง แบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ การท่องเที่ยวชมธรรมชาติทางทะเล  การพายเรือคายัค ชมป่าโกงกาง และชมภาพเขียนสีเขากาโรส ส่วนการท่องเที่ยวทางบก ได้แก่ การเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ ที่มีหลากหลาย

นายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเมือง จังหวัดกระบี่ สำหรับจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ชื่อในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นหลายล้านคน ส่งผลให้จังหวัดกระบี่ มีรายได้ติดอันดับ 1ใน 5 ของประเทศ

โดยในปีที่ผ่านมา จังหวัดกระบี่ มีรายได้จากการท่องดเที่ยวประมาณ 1 แสนล้านบาท แต่ชาวบ้านรากหญ้าไม่เคยได้เห็น ส่วนใหญ่จะตกไปอยู่กับกลุ่มทุนโรงแรม ที่พัก หรูหรา  ที่สร้างไว้รองรับนักท่องเที่ยวตามริมชายหาด

แต่หลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายยกระดับหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนำของดี ที่มีอยู่ตามในหมู่บ้าน ออกมานำเสนอ ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเริ่มเข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชน ส่งผลทำให้รายได้ส่วนหนึ่ง จาก 1 แสนล้าน ไหลเข้าสู่ชุมชนได้บ้าง ทำให้ประชาชน มีความอยู่ดีกินดีขึ้นตามลำดับ

แสนสิริจับมือธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

แสนสิริ จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สานต่อเจตนารมย์ในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จัดงานแถลงข่าวการสนับสนุนประพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การสืบสานประพณีถือศีลกินผัก พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลูกบ้านแสนสิริในจังหวัดภูเก็ต พันธมิตร และกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีส่วนร่วมในประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2561 นี้

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แสนสิริและ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังคงเจตนารมย์ในการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญท้องถิ่นที่ชาวภูเก็ตร่วมสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 193 ปี โดยในปีนี้แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมกันสนับสนุนประเพณีต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้ร่วมกับภาคชุมชนในจังหวัดภูเก็ตด้วยการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงประเพณีกับ 4 ศาลเจ้า ได้แก่ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าบางเหนียว, ศาลเจ้าสามกอง และ ศาลเจ้ากะทู้

นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ประเพณีผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของแสนสริ ให้กับแสนสิริแฟมิลี่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุคมิลเลนเนียลซึ่งเป็นหนึ่งในฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของแสนสิริ เพื่อให้เข้าถึงและร่วมเป็นแรงกำลังสำคัญในการสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันสำคัญนี้

และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกสิ่งสำคัญที่สะท้อนถึงปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการทำงานของแสนสิริตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมาคือ ‘Constructing life, not just buildings’ เพราะแสนสิริไม่ได้ใส่ใจแค่เพียงการ “สร้างที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด” แต่ยังให้ความสำคัญกับ “การสร้างชีวิตที่ดี (Good Life)” สู่สังคม

คุณกนกวรรณ ใจศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Retail Lending Sales ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางธนาคารไทยพาณิชย์มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับแสนสิริ ในการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักอีกครั้งในปีนี้ ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนประเพณีที่สำคัญของภูเก็ตอย่างเต็มที่ โดยชุดมงคลนี้จะมอบให้กับลูกบ้านแสนสิริ และลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมล้างศาลเจ้าในปีนี้อีกด้วยซึ่งแสนสิริ และธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมมือกับศิลปิน คุณชนิดา วรพิทักษ์ เจ้าของแบรนด์ Cuscus The Cuckoos มาร่วมออกแบบลวดลายชุด J-Kit และสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น

 อีกทั้งในปีนี้เพื่อเชิญชวนให้กลุ่มคนรุ่นใหม่สนใจในเทศกาลกินเจมากยิ่งขึ้น และยังคงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ จึงร่วมกันคัดสรร นำเสนอพิกัดร้านอาหารและคาเฟ่ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่ห้ามพลาดในช่วงเทศกาลกินเจ และมอบสิทธิพิเศษส่วนลดให้กับลูกบ้าน และลูกค้า

โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของแสนสิริInstagram ‘SansiriUrbanVibes’ และช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ดังที่ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์เป็นประจำในทุกๆ ปี เว็บสล็อต